Wystąpienia

Wystąpienie o rządowym projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu obniżenia składek na ubezpieczenia społeczne osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą na mniejszą skalę

Wystąpienie o rządowym projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu obniżenia składek na ubezpieczenia społeczne osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą na mniejszą skalę

Wystąpienie o rządowym projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu obniżenia składek na ubezpieczenia społeczne osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą na mniejszą skalę

Wystąpienie o rządowym projekcie ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa

Wystąpienie dot. rządowego projektu ustawy o Sieci Badawczej

Wystąpienie dot. projektu ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych

Dyskusja nad przedstawionym przez Prezesa Rady Ministrów programem działania Rady Ministrów z wnioskiem o udzielenie jej wotum zaufania

Wystąpienie dot. projektu ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Wystąpienie o Narodowym Instytucie Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

Wystąpienie dot. rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o opłatach abonamentowych oraz ustawy o radiofonii i telewizji

Wystąpienie w sprawie uczczenia setnej rocznicy objawień fatimskich

Wystąpienie w sprawie inwestycji w zakresie budowy lub przebudowy toru wodnego Świnoujście-Szczecin do głębokości 12,5 metra

Wystąpienie w sprawie antyeuropejskiej polityki rządu

Wystąpienie w sprawie zmian niektórych ustaw w związku z zadaniami organów administracji publicznej w zakresie niektórych rejestrów publicznych

Wystąpienie w sprawie braku implementacji przepisów do polskiego prawa w wymaganym czasie

Wystąpienie w sprawie ustawy o czasie pracy na statkach żeglugi śródlądowej

Wystąpienie w sprawie centralizacji władzy przez rząd PiS

Wystąpienie w sprawie opóźnień w prowadzenie systemu CEPIK 2.0

Wystąpienie w sprawie sytuacji na rynku pracy, najniższego w historii bezrobocia i wzrostu wynagrodzeń w gospodarce, ułatwień dla firm oraz nowych stref inwestycyjnych, innowacyjności jako elementu polityki rozwoju

Wystąpienie w sprawie ekonomicznej dyplomacji polskiego rządu

Wystąpienie w sprawie ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów

Wystąpienie w sprawie ustawy budżetowej na rok 2017

Wystąpienie w sprawie ustawy budżetowej na rok 2017 – wystąpienie nr 2

Wystąpienie w sprawie ustawy o wyposażeniu morskim – stanowisko Klubu PO

Wystąpienie w programu budowy dróg i autostrad oraz przetargów na budowę dróg i autostrad

Wystąpienie w sprawie ustawy o wyposażeniu morskim

Wystąpienie w sprawie ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej

Wystąpienie dot. ustawy budżetowej na rok 2017

Wystąpienie w sprawie zachowania obecnego kompromisu w sprawie aborcji

Wystąpienie dot. implementacji poprawek z 2014 r. do Konwencji o pracy na morzu

Wystąpienie w sprawie poprawek do Konwencji o pracy na morzu

Wystąpienie z 21 lipca 2016 r. dot. finansowania tzw. Planu Morawieckiego

Wystąpienie z 21 lipca 2016 r. w sprawie wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego

Wystąpienie w sprawie ustawy o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych

Wystąpienie w sprawie spieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem EFMiR

Wystąpienie w sprawie projeku ustawy o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych

Droższe rachunki za prąd? Debata nad ustawą medialną

Ich czyny przeczą słowom. Jak PiS rozumie interes narodowy?

Obnażanie kłamstw PiS

Po Szczecinie na dwóch kółkach

Arkadiusz Marchewka Videoblog Odc. 7

Arkadiusz Marchewka Videoblog Odc. 6

Arkadiusz Marchewka Videoblog Odc. 5

Arkadiusz Marchewka Videoblog Odc. 4

Arkadiusz Marchewka Videoblog Odc. 3

Arkadiusz Marchewka Videoblog Odc. 1