Program Koalicji Obywatelskiej – Twoja Polska

Po tygodniach publicznych dyskusji i spotkań przedstawiamy nasz program wyborczy. Program Koalicji Obywatelskiej opieramy na przekonaniu, że pieniądze z budżetu państwa nie są własnością żadnej partii. Nie mogą zatem być używane – tak jak dzieje
się to obecnie w państwie patologicznym – do korupcji politycznej, kupowania głosów, uwłaszczania działaczy partyjnych i propagandowego maskowania afer, w które uwikłana jest władza. Pierwszym i podstawowym punktem naszego programu jest budowa
demokracji dla wszystkich obywateli, a nie – jak dziś – demokracji partyjnej.

Budżet państwa zawdzięczamy wpływom z podatków płaconych dzięki ciężkiej pracy Polek i Polaków – osób o różnych poglądach i sympatiach politycznych. Dlatego chcemy, by publiczne pieniądze były przeznaczone wyłącznie na działania państwa oparte na logice dobra wspólnego. Program Koalicji Obywatelskiej skupia się na kluczowych zadaniach państwa. Jednym z nich jest pomoc najsłabszym i potrzebującym. Przygotowaliśmy precyzyjny plan naprawy stanu służby zdrowia. Mamy również szczegółowe propozycje ochrony doświadczających przemocy kobiet i dzieci. Proponujemy też ambitny program skierowany do seniorów –
osób, którym należy się efektywna pomoc państwa polskiego, ponieważ przepracowali dla ojczyzny całe życie.

Wierzymy, że obowiązkiem silnej i sprawiedliwej Rzeczypospolitej jest budowa ładu motywującego do nauki i pracy oraz zachęcającego do podejmowania biznesowego ryzyka związanego z prowadzeniem firmy i zatrudnianiem pracowników.

Zamiast karmić Polaków złudzeniami, że źródłem dobrobytu polskich rodzin może być wyłącznie pomoc socjalna, bez dochodów z własnej pracy, Koalicja Obywatelska proponuje rozwiązania, które realnie podniosą pensje milionów ciężko pracujących, ale wciąż za mało zarabiających Polaków. Nasze propozycje zatrzymają na rynku pracy kobiety i osoby starsze – nie przymusem, ale w oparciu o dobrowolność dzięki gwarancjom wyższych płac i godziwej emerytury.

Proponujemy również rozwiązania premiujące uczciwych polskich przedsiębiorców, zapewniające im stabilność i przejrzystość systemu prawnego, w którym funkcjonują. Dla nas przedsiębiorcy nie są złodziejami, przeciwko którym dzisiejsze państwo uruchamia wszystkie dostępne sobie służby. Przedsiębiorcy polscy i polscy pracownicy są faktycznymi twórcami siły i bogactwa naszego państwa. Program gospodarczy Koalicji Obywatelskiej oddaje im sprawiedliwość.

Wszystkie zaproponowane przez nas rozwiązania zawierają gwarancje, że pomoc państwa, czyli pieniądze z podatków wypracowanych przez wszystkich obywateli, trafi rzeczywiście do najbardziej potrzebujących. Doraźna, a przy tym rabunkowa strategia tworzenia państwa, realizowana przez ostatnie cztery lata, pokazuje wyraźnie stosunek partii rządzącej do środowiska naturalnego, które jest naszym wspólnym dobrem. Wycinane są lasy, nie dba się o stan wód, polskie miasta prześladuje najgorszy smog w Europie. W programie pokazujemy, jak to zmienić – tak, by polską naturą cieszyły się też nasze dzieci i wnuki.

Koalicja Obywatelska proponuje też ambitny pakiet edukacyjny dedykowany polskim dzieciom i rodzicom, którym obecnie rządzący zafundowali totalny chaos w szkole. Rozwiązania, które odbudują polską szkołę, podniosą rangę zawodu nauczyciela,
a polskim dzieciom – tym z metropolii i tym z prowincji – zagwarantują równość szans w starcie życiowym.

Polacy, mimo wielu trudnych doświadczeń, są dumni ze swoich osiągnięć po 1989 roku. Dziś jednak chcą Polski lepszej – nie tylko dla samych siebie, ale dla wszystkich Rodaków oraz pokoleń następnych.

W Koalicji Obywatelskiej wiemy, że nie ma wolności, równości i solidarności bez dobrze zorganizowanego, uczciwego państwa, w którym uznanie budzą sprawne działanie instytucji, siła armii i skuteczna polityka zagraniczna. Państwa, w którym normy są jasne i takie same dla każdego, a media i kultura łączą – nie szczują.

Dzisiejsze państwo tworzy uprzywilejowaną kastę ludzi partii rządzącej i drenuje społeczeństwo na rzecz utrzymania przez nią władzy. Nasz plan – odwrotnie – daje szansę budowy państwa dobrego dla wszystkich, państwa, które myśli perspektywicznie – na kolejne dziesięciolecia. Proponujemy budowę kraju, w którym będą chciały żyć i zakładać rodziny nasze dzieci i wnuki.