Żądamy wyjaśnienie w sprawie pomnika

Żądamy wyjaśnień!
W sobotę politycy PiS dopięli swego. W Szczecinie został odsłonięty pomnik prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Pewnie wielu z Was też ma wrażanie, że ta rzeźba została mieszkańcom narzucona. Najpierw zakneblowano usta radnym i nie dopuszczono do dyskusji. Zlekceważono podpisy sprzeciwu ponad 5 tys. osób. Odrzucono wniosek o konsultacje społeczne, w których mieszkańcy mieli odpowiedzieć na pytanie, czy w ogóle chcą tego pomnika w Szczecinie. Generalnie cały ten proces był żenujący.

W sobotę miasto zostało sparaliżowane, bo przyjechała do Szczecina cała świta polityków partii rządzącej. Zamknięto ulice, odwołano zajęcia w sąsiedniej szkole, zmieniono trasy tramwajów. Wszystko przez prywatne spotkanie, na które dostali zaproszenia głownie politycy PiS. Zwykli mieszkańcy zostali odgrodzeni metalowymi barierkami, które ustawiła Policja.

Pomnik stanął na prywatnym gruncie. Spotkanie też miało charakter prywatny. Bez zaproszeń nie dało się tam wejść. Żadna z instytucji państwowych nie organizowała tego wydarzenia. Dlatego warto postawić publicznie pytanie: dlaczego w prywatnym wydarzeniu o charakterze politycznym uczestniczyła wojskowa asysta, finansowana z naszych podatków?

Według obowiązującego prawa asysta honorowa może uczestniczyć m.in. w uroczystościach państwowych, czy wojskowych. Zabronione jest uczestnictwo w przedsięwzięciach mających charakter polityczny. W tym kontekście należy zapytać o legalność udziału asysty honorowej Wojska Polskiego w tym wydarzeniu, skoro nie miało ono charakteru państwowego, ani wojskowego, natomiast z całą pewnością miało charakter polityczny. Przypomnę, że już kiedyś zdarzyło się w naszym mieście, że straż miejska, zamiast pilnować porządku na ulicach Szczecina, została wykorzystana do noszenia kwiatów Jarosławowi Kaczyńskiemu.

To, co wydarzyło się w sobotę w Szczecinie, bulwersuje mnie i wiele innych osób. Dlatego oczekuję wyjaśnień w tej sprawie od ministra obrony narodowej. Oto pytania, które zostały dziś do niego skierowane:

1. Jakie przyczyny przemawiały za tym, aby siły zbrojne uczestniczyły w prywatnym przedsięwzięciu o charakterze politycznym, polegającym na odsłonięciu pomnika Prezydenta Lecha Kaczyńskiego na działce znajdującej się przy al. Wojska Polskiego 113 w Szczecinie?
2. Jaki podmiot wydał decyzję o uczestnictwie wojskowej asysty honorowej w tym wydarzeniu? Czy Pan Minister uczestniczył w wydawaniu tej decyzji np. poprzez wydanie w tym zakresie polecenia służbowego?
3. Czy został złożony wniosek o przydzielenie wojskowej asysty honorowej do uczestnictwa w wydarzeniu, o którym mowa powyżej? Jeśli tak, jaki podmiot złożył taki wniosek?
4. Jakie kryterium merytoryczne obowiązuje przy kierowaniu wojskowej asysty honorowej do uczestnictwa w wydarzeniach o charakterze prywatnym?
5. Czy wobec podmiotu, który wydał decyzję o uczestnictwie wojskowej asysty honorowej w prywatnym wydarzeniu politycznym zostaną wyciągnięte konsekwencje służbowe ze względu na naruszenie płynącego z decyzji Nr 392/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 września 2014 r. w sprawie wprowadzenia do użytku służbowego „Ceremoniału Wojskowego Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej” zakazu uczestnictwa asysty honorowej w przedsięwzięciach mających charakter polityczny?

Minister powinien pilnie wytłumaczyć się!