Przedstawiamy program gospodarczy Platformy Obywatelskiej

500 zł na każde dziecko, ale z nowym warunkiem. Zwolnienie ze składek ZUS i NFZ młodych, wsparcie dla emerytów, zerowy deficyt budżetowy – przedstawiamy program gospodarczy Platformy Obywatelskiej na Forum Gospodarczym w Krynicy

 Zwolnienie młodych przedsiębiorców do 25. roku życia z płacenia składek na ZUS i NFZ
 Obniżka do 5 proc. stawki VAT na żywność (zamiast 8 i 23 proc.)
 Zwolnienie ze składek osób w wieku emerytalnym, które zdecydują się pozostać w pracy
 Emerytury bez podatku dochodowego

Więcej na ten temat w wywiadzie z prof. Andrzejem Rzońcą

http://www.instytutobywatelski.pl/27258/komentarze/polityka-komentarze/przedstawiamy-program-gospodarczy-platformy-obywatelskiej