Propozycje gospodarcze PO dla młodych

Chcemy stworzyć młodym Polakom możliwości, które zachęcą ich do tworzenia własnych firm. W celu zachęcenia młodych do prowadzenia działalności gospodarczej, przygotowujemy projekt, który zwalnia osoby do 25. roku życia z płacenia składek na ZUS i NFZ.‬

Dziś jednym z największych wyzwań jest zwiększenie aktywności zawodowej młodych Polaków. Młodzi ludzie w naszym kraju są mniej aktywni zawodowo niż przeciętnie w Europie. Ich odsetek wynosi 34,5 proc., wobec 41,5 proc. w UE, 49,2 proc. w Niemczech, czy 54,8 proc. w Szwecji.

Wyniki badań wskazują, że 27 proc. młodych, po ukończeniu szkoły średniej, planuje łączyć pracę ze studiami. To mniej o zaledwie 3 pkt proc. od liczby osób, które planują tylko studiować. Pomimo wyraźnej chęci łączenia studiów z pracą, zaledwie 6 proc. wskazuje, że planuje założyć własną firmę. Dlatego istotne jest, aby podejmować działania znoszące wszelkie bariery utrudniające prowadzenie biznesów i wdrażanie kreatywnych pomysłów.

‪Jakie mogą być zalety naszej propozycji? Przyjmijmy, że student rozpocznie prowadzenie działalności gospodarczej na początku 20. roku życia. Dzięki zwolnieniu z obowiązku płacenia składek, w ciągu pierwszych 5 lat, nie będzie musiał oddać państwu prawie 55 tys. zł. ‬